Funkce

Základní funkce

 • evidence fyzických a právnických osob
 • evidence komunikace, navštívených akcí, poskytnutých darů, nabídnuté dobrovolnické práce, …
 • tříděný podle vztahů (dárce, dobrovolník, donor, …)
 • hodnocení dobrovolníků a nabízených dovedností
 • přehledové statistiky

Komunikace

 • hromadný a personifikovaný emailing (nepotřebujete žádné další nástroje jako mailchimp a podob.)
 • vytváření personifikovaných dopisů (export PDF pro tisk)
 • možnost zasílat sms přímo ze systému jak jednotlivě tak hromadně. Personifikace je samozřejmostí (cena jedné sms 0,82Kč s DPH)

Automatizace procesů

 • generování úkolů na základě změn vlastností
 • automatické načítání plateb z účtu (v závislosti na bance)
 • generování potvrzení o daru a automatické rozeslání dárcům
 • automatická přání k svátku formou sms nebo emailu